Hypermedia driven REST API for linked bibliographic resources.

Response

id: 
"303426594"
title: 
"Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku"
format: 
"358 S : Ill"
isbn10: 
"8070506180"
isbn13: 
"9788070506189"
issued: 
"2013"
p60333: 
"Praha : Národní Knihovna České republiky, 2013"
p60339: 
"k vyd. připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek"
p60470: 
"Einleitung und Zusammenfassung in dt. Sprache"